Genneper Molen Actueel

Genneper molen

Nieuws:

12-09-2018: Op deze beta-test-pagina is de uitstag ook te zien, met betere filteropties voor de einduitslag

07-09-2018: https://results.cloudtimer.nl/2018-holland-cup-gm.html

07-09-2018: Let op voor het NK scholieren is een licentie nodig. Download Hier.

06-09-2018: Het programma en de voorinschrijving staat online, Ckeck die lijst!
22-06-2018: Download de laatste CloudTimer voor Android via de playstore of voor apple via de app store.
22-06-2018: Lees de instructie over het jureren met Cloudtimer: https://www.cloudtimer.nl/tutorials/judge-tutorial/

Schrijf nu in

Nachtslalom: de mooiste ploeg heeft een prijs dit jaar

This page will contain more information during the event of 2018, such as start list, plan, traffic announcements etc.

Programma  Sponsoren Winnaars Organisatie Reglementen Startlijst Afvaart Startlijst Slalom

 

 

49e INTERNATIONALE KANO-SLALOM

18e KANO-AFVAARTSPRINT

3e sprint achtervolging

 Sponsoren

Wij danken de hieronder vermelde firma's, instanties en personen voor het beschikbaar stellen van prijzen en/of door hun medewerking hebben bij gedragen aan het welslagen van deze wedstrijd.

De molenaar van 'De Genneper Molen'

De boer van de Genneper Hoeve

Het Waterschap 'De Dommel'

Genneper Parken

Eindhoven365

Cloudtimer

Stock - Kanu - Equipment

Kanocentrum Arjan Bloem

De gemeente Eindhoven

Verder allen die aan het welslagen van deze wedstrijden hebben bijgedragen.


Winnaars slalom

1970        Peter van Stipdonk       G.M.

1971        Hans van Kooten          G.M.

1972        Bas van Stokkom                    G.M.

1973        Volker Trach                            Muhlheim BRD

1973        Ulli Peeters                              Schwerte BRD

1974        Bas van Stokkom                    G.M.

1975        Steffen Trach                           Muhlheim BRD

1976        Steffen Trach                           Muhlheim BRD

1977        Bas van Stokkom                    G.M.

1978        Theo van Brusselen                KCLW Belgie

1979        Theo van Brusselen                KCLW Belgie

1980        Theo van Brusselen                KCLW Belgie

1981        Theo van Brusselen                KCLW Belgie

1982        Nico Peeters                            CCEA Luxemburg

1983        Nico Peeters                            CCEA Luxemburg

1985        Guido Crevecoeur                   VKC

1986        Nico Peters                              CCEA Luxemburg

1987        Han Bijnen                               VKC

1988        Frits Sins                                  Nav.

1989        Michael van den Boogaard    HWC

1990        Han Bijnen                               VKC

1991        Frits Sins                                  Nav.

1992        Han Bijnen                               VKC

1993        Maarten Holdrinet        VKC

1994        Sander van Kuyl            VKC

1995        Maarten Holdrinet        VKC

1996        Sander van Kuijl                      HKC

1997        Sander van Kuijl                      HKC

1998        Sam Oud                                  UKC

1999        Floris Braat                              VKC

2000        Floris Braat                              VKC

2001        Sam Oud                                  VKC

2002        Floris Braat                              VKC

2003        Floris Braat                              VKC

2004        Robert Bouten                         VKC

2005        Michael van den Boogaard    HWC

2006        Michael van den Boogaard    HWC

2007        Jasper Fonteijn                        VKC

2008        Michael van den Boogaard    HWC

2009        Robert Bouten                         VKC

2010        Robert Bouten                         VKC

2011        Maarten Hermans                   VKC

2012        Dirk Hermans (als junior)       VKC

2013        Michael van den Boogaard    HWC

2014        Dirk Hermans                          VKC

2015        Marnick van Veghel                MKV

2016        Maarten Hermans                   VKC

2017        Marnix Teunissen                   VKC

 

Winnaars Afvaart

2000        Michael van de Bogaard         HWC

2001        te weinig inschrijvingen.

2002        Pascal Lucker                          Viking Venlo

2003        Pascal Lucker                          Viking Venlo (Nk)

2004        Pascal Lucker                          Viking Venlo

2005        Pascal Lucker                          Viking Venlo

2006        Joep van Bakel                        Kano Club Tilburg

2007        Joep van Bakel                        Kano Club Tilburg

2008        Sebastiaen Verhaagh (jun a)Viking Venlo

2009        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2009        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2010        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2011        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2012        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2013        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2014        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2015        Sebastiaen Verhaagh             Viking Venlo

2016        Ivo Lamers                               Viking Venlo

2017        Ivo Lamers                               Viking Venlo

ORGANISATIE                                  De gezamenlijke kanoslalomverenigingen

WEDSTRIJDPROGRAMMA Marlies Jasper/Maarten Holdrinet

PARCOURSONTWERP        Daniël Backer

PARCOURSBOUW                          Gerd Stock/ Suzan van de Meerakker, Martin Hermans, Richard Schoofs

WEDSTRIJDLEIDING                       Marlies Jasper

HOOFDSCHEIDSRECHTER           Gerd Stock

TELKAMER                                       Marion Beuk, Elke Klieverik, Sjaan Bindt

SCHEIDSRECHTERS            Pieter Siegert, De deelnemende verenigingen

START                                               Leo Beuk, Wim Holdrinet

FINISH                                                Gerrit van Dalfsen, Maarten Holdrinet

TIJDWAARNEMING                         Cloudtimer

STARTNUMMERS                           Arna van de Meerakker

STRAFPUNTEN MONITORING     Marion Beuk

TECHNISCHE DIENST                    Pieter Siegert/ Koen de Mare

VEILIGHEID                                       Joppe de Groen/ Menno van de Meerakker

E.H.B. O.                                            Suzan Schoofs en Linda Hoogervorst

HET WEDSTRIJD REGLEMENT (SLALOM)

Er wordt gevaren volgens Nederlands reglement, geldig sinds januari 2017

VEILIGHEID

Een helm en een zwemvest is verplicht voor alle deelnemers aan de slalom. Alle boten moeten onzinkbaar zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

De kanovereniging de Gennepermolen aanvaardt in het kader van de door haar georganiseerde activiteiten geen aansprakelijkheid voor ongevallen en schade, noch de daaruit voortvloeiende kosten.

STARTNUMMER KWIJT

Voor ieder startnummer dat zondagavond om 16.00 uur niet is ingeleverd, wordt de desbetreffende vereniging 15,- Euro in rekening gebracht.

NAINSCHRIJVING

Nainschrijving is mogelijk met goedkeuring van de leidersbespreking. Daarna alleen met toestemming van de hoofdscheidsrechter.

BOTEN

Alle boten uitgezonderd poloboten dienen aan de ICF-regels te voldoen. Voor niet wedstrijdboten is er een aparte FUN klasse. In de wedstrijdvergadering kan men opgeven, welke mensen op grond van deze regels in de fun klasse moeten varen. In de FUN klasse varen alleen degenen die niet in een andere K1 klasse mogen varen.

SCHOLIEREN C

In deze wedstrijdcategorie kunnen kinderen jonger als 10 jaar of in het lopende jaar 10 jaar worden meedoen. Zij varen niet alle poortjes. Welke poortjes zij niet hoeven te varen wordt bepaald bij de leidersbespreking.

AFVAART SPRINTWEDSTRIJD

De sprintwedstrijd wordt gevaren  in afvaartboten volgens het afvaartreglement.

Over een afstand van 300 tot 600 meter. Elke deelnemer start in twee series. Voor het bepalen van het eindresultaat worden de vaartijden van beide series worden bij elkaar opgeteld. Het startinterval is  60 seconden.


WEDSTRIJD CATEGORIEËN

De deelnemers worden naar leeftijd ingedeeld in verschillende leeftijdklassen. De 'Senioren' worden ook nog  opgesplitst in de Prestatie-Niveaus 1, 2 en 3.

De verschillende leeftijdklassen met hun leeftijd zijn hieronder gegeven.

Scholieren C      : deelnemers jonger als 10 of die dit jaar 10 worden

Scholieren B      : deelnemers die dit jaar 11 of 12 zijn of worden

Scholieren A      : deelnemers die dit jaar 13 of 14 zijn of worden

Junioren B          : deelnemers die dit jaar 15 of 16 zijn of worden

Junioren A          : deelnemers die dit jaar 17 of 18 zijn of worden

Senioren             : deelnemers die dit jaar 19 t/m 31 zijn of worden

Veteranen 1       : deelnemers die dit jaar 32 t/m 39 zijn of worden

Veteranen 2       : deelnemers die dit jaar 40 t/m 49 zijn of worden

Veteranen 3       : deelnemers die dit jaar 50 of ouder zijn of worden

INSCHRIJFGELD: € 5,00  per startnummer. Nainschrijving: € 10,00

(Uitgezonderd Afvaartsprint € 5,00 en Ploegen: € 6,00)

INLEVEREN STARTNUMMERS

Vóór het begin van de prijsuitreiking moeten, bij voorkeur door de ver-renigingsleider, alle startnummers in de telkamer zijn ingeleverd.

KAMPEREN

In het park bij het parcours en op een weiland van de Genneperhoeve mag op plaatsen aangewezen door de organisatie gekampeerd worden.

Openvuur en barbecue is niet toegestaan.

Door de organisatie worden lege vuilniszakken uitgedeeld.

PARKEREN

Op Genneperweg is aan een zijde een parkeerverbod. Wij verwachten problemen als wordt geparkeerd op het gras naast de Genneperweg en Claralaan.

TIJDPLAN

Zaterdag 8 september

12.00 – 16.00 uur: Opgave na-inschrijvingen in de tent

16.00 uur: Leidersbespreking in de "feesttent".

Vaststelling telposten, goedkeuring parcours, indeling categorieën indien nodig

Waarna 30 min na afloop: Uitgifte startnummers

Telposten (voorlopig):

Poortje 1 tm 4                          VKC/UKC  

Poortje 5 tm 10                        VKC/ KST Rhein Ruhr

Poortje 11 tm 15                      HWC/KST Rhein/Ruhr/KV Mechelen

Poortje 16 tm 20                      MKV/ KV Wyrda

Jury   1

          2

          3

Non-stoptraining Slalom tot 16.30 uur

Training Afvaart  16.30

18.00  Afvaart

 Wedstrijden  1 t/m 6  twee series

(tweede serie  circa 19.00 uur)

        1                 AFVAART SPRINT C2

        2                 AFVAART SPRINT C1

        3                 AFVAART SPRINT K 1  Scholieren  

        4                 AFVAART SPRINT K 1  Dames

        5                  AFVAART SPRINT K 1  Heren Senioren Junioren

        6                  AFVAART SPRINT K 1  Heren Masters

         

19:30 uur: Prijsuitrijking AFVAART SPRINT

20:00 uur: Ploegenwedstrijden 17 t/m 20  één serie

       7             3 x K1 SCHOLIEREN/JUNIOREN

8                 3 x K 1  DAMES

       9                 3 x K 1  HEREN SENIOREN / VETERANEN

21:30 uur : Feestavond

BRING YOUR OWN DRINKS PARTY!!!!!

 

Zondag 9 september

 9.30 uur: ophalen startnummers

10.00 KANOSLALOM

Wedstrijden 1 tm 7, twee series.  (Tweede serie 11.00 uur)

        1                 C1  DAMES         

2                  C1  HEREN                   

        3                 C2  MIX     

        4                 DAMES VETERANEN                    

        5                 HEREN JUNIOREN A+B       

        6                 HEREN VETERANEN

7                  DAMES SENIOREN

Pauze

Waarna (ca. 12.10 uur)

SLALOM SPRINT ACHTERVOLGING DAMES

SLALOM SPRINT ACHTERVOLGING HEREN

13.00       

Wedstrijden 8 tm 14

8                  DAMES SCHOLIEREN C

9                  DAMES SCHLIEREN A+B

        10               HEREN  SCHOLIEREN C

        11               HEREN SCHOLIEREN B 

        12               HEREN SCHOLIEREN A

        13               HEREN SENIOREN

         

15.00 uur:  Prijsuitreiking

 

Startlijst Afvaart

18.00          AfvaartSprint

     1      C2 Heren

370

 

Groen

van de

Meerakker

VKC

371

 

Verhaagh

 

Hanreats J

Viking Venlo

372

 

Lamers

 

Tuithof

Viking Venlo

2      C1 Heren

373

 

Lars

 

Tuithof

Viking Venlo

374

 

Sebastiaan

 

Verhaagh

Viking Venlo

375

 

Pascal

 

Lucker

Viking Venlo

3     K1 Scholieren

376

 

Stijn

 

Schoofs

VKC

377

 

Kasper

 

Holdrinet

NKSV De Batavier

378

 

Ilse Hanraets

 

Hanraets

Viking Venlo

379

 

Raf

 

Lucker

Viking Venlo

380

 

Lars

 

Tuithof

Viking Venlo

381

 

Jarno

 

Hanraets

Viking Venlo

4     K1 Dames

382

 

Suzan

van de

Meerakker

VKC

383

 

Jenita

 

Gobel

Zeewitoe

5     K1 Heren Junioren/senioren

384

 

Menno

van de

Meerakker

VKC

385

 

Joppe

de

Groen

VKC

386

 

Sebastiaan

 

Verhaagh

Viking Venlo

387

 

Ivo

 

Lamers

Viking Venlo

6     K1 Masters

388

 

Linda

 

Hanraets

Viking Venlo

389

 

Ton

 

Brouwers

Viking Venlo

390

 

Marcel

 

Hanen

Viking Venlo

391

 

Sander

 

Dinghs

Viking Venlo

392

 

Pascal

 

Lucker

Viking Venlo

Startlijst Slalom

 

ZONDAG 9 SEPTEMBER

9.30   Slalom

1    C1 Dames

250

Suzan

van de

Meerakker

 

VKC

251

Sandra

 

Opala

 

KST Rhein Ruhr

252

Vivien

 

Berg

U11

KST Rhein Ruhr

253

Amelie

 

Monnikes

 

KST Rhein Ruhr

254

Jenita

 

Gobel

 

Zeewitoe

255

Aliena

 

Leonhard

 

KST Rhein Ruhr

2     C1 Heren

256

André

 

Lindenbergh

Vet III

UKC

258

Koen

 

Behets

Vet II

KV Mechelen

259

Adrian

 

Behets

U19

KV Mechelen

260

Evert

 

Schonhage

Vet III

UKC

261

Gert Jan

 

Teunissen

 

UKC

262

Johannes

 

Loscher

U15

KST Rhein Ruhr

263

Hugo

 

Hermans

 

VKC

3     C2 Mix

264

Lindenberg

 

Bindt

 

UKC

265

Baijens

van de

Meerakker

 

VKC

4    K1 Dames Veteranen

266

Marlies

 

Jasper

 

VKC

267

Arna

van de

Meerakker

VKC

268

Heike

 

Kaupenjohann

KK Zugvogel

269

Sanne

 

Bergervoet

NKSV De Batavier

270

Angelique

 

Leonhard

KST Rhein Ruhr

271

Sabine

 

Schu

KST Rhein Ruhr

272

Elke

 

Berg

KST Rhein Ruhr

5    K1 Heren Junioren

273

Eke

 

Mylius

U17

UKC

274

Eric

 

Kohlmann

U17

KK Zugvogel

275

Sven

van

Gerwen

U17

VKC

277

Bjarne

 

Papenburg

U17

MKV

278

Joppe

de

Groen

U19

VKC

279

Jan

 

Plönissen

U19

KST Rhein Ruhr

280

Bastian

 

Kuester

U19

KK Zugvogel

281

Adrian

 

Behets

U19

KV Mechelen

282

Joes

van de

Kamp

U19

MKV

283

Menno

van de

Meerakker

U19

VKC

284

Tijn

 

Kuijpers

U19

MKV

285

Benedikt

 

Schüler

U19

KST Rhein Ruhr

286

Yoeri

 

Welling

U19

Hwc

287

Gabriel

de

Coster

U19

Cano Team Leuven

6    K1  Heren Veteranen

288

Patrick

 

Klein

Vet III

Anseremme

289

Leo

 

Beuk

Vet III

VKC

290

Martin

 

Hermans

Vet III

VKC

291

Gerd

 

Stock

Vet III

Watersportverbond

293

Sido

de

Weerd

Vet I

UKC

294

Guido

 

Crevecoeur

Vet III

VKC

295

André

 

Lindenbergh

Vet III

UKC

296

Maurice

 

Willekens

Vet II

MKV

297

Klaus

 

Kohler

Vet III

KST Rhein Ruhr

298

Markus

 

Berg

Vet III

KST Rhein Ruhr

299

Koen

 

Behets

Vet II

KV Mechelen

300

Aschwin

 

Zax

Vet II

AKV

7    K1 Dames Senioren

301

Amelie

 

Monnikes

 

KST Rhein Ruhr

302

Nienke

 

Ruijter

 

NKSV de Batavier

303

Sjaan

 

Bindt

 

UKC

304

Jenita

 

Gobel

 

Zeewitoe

305

Suzan

van de

Meerakker

 

VKC

306

Aliena

 

Leonhard

 

KST Rhein Ruhr

307

Dian

 

Derks

 

HWC

308

Sandra

 

Opala

 

KST Rhein Ruhr

8     K1 Dames Scholieren C

309

Klara

 

Schwarz

U11

KST Rhein Ruhr

310

Demi

 

Heesakkers

U11

HWC

311

Nova

 

Muller

U11

KST Rhein Ruhr

9    K1 Dames Scholieren A +B

312

Anica

 

Jaspers

U13

KST Rhein Ruhr

313

Msathea

 

Bormann

U13

KST Rhein Ruhr

314

Floortje

 

Willekens

U13

MKV

315

Hanna

 

Hohling

U13

KST Rhein Ruhr

316

Nienke

 

Velings

U15

KV Wyrda

10     K1 Heren Scholieren C

317

Max

 

Zepezauer

U11

KST Rhein Ruhr

318

Lasse

 

Kleinehollenhorst

U11

KK Zugvogel

319

Yannick

 

Krausse

U11

KST Rhein Ruhr

11   K1 Scholieren B

320

Joseph

 

Seibert

U13

KFW Glabeck

321

Jay

van

Heuven van Staereling

U13

HWC

322

Noah

 

Munsch

U13

KK Zugvogel

323

Stefan

de

Boer

U13

KV Wyrda

324

Timon

 

Perdon

U13

KV Wyrda

325

Olaf

 

Heesakkers

U13

HWC

12   K1 Scholieren A

326

Jente

 

Dols

U15

VKC

327

Luuk

van

Gorp

U15

Vkc

328

Stijn

 

Schoofs

U15

VKC

329

Kasper

 

Holdrinet

U15

NKSV De batavier

330

Johannes

 

Loscher

U15

KST Rhein Ruhr

331

Henrik

 

Smidt

U15

KST Rhein Ruhr

332

Philippe

 

Zepezauer

U15

KST Rhein Ruhr

13    K1 Heren senioren

333

Randor

 

Bongers

PN III

MKV

334

Tim

 

Velings

PN III

KV Wyrda

335

Torsten

 

Wersin

PN II

KST Rhein Ruhr

336

Jasper

 

Fonteijn

PN II

VKC

337

Marcus

 

Muller

PN II

KST Rhein Ruhr

338

Dirk

 

Hermans

PN II

VKC

339

Benny

 

Stein

PN I

KST Rhein Ruhr

340

Koen

de

Mare

PN I

HWC

341

Jelle

 

Tosseram

PN I

HWC

342

Marnick

van

Veghel

PN I

MKV

343

Marnix

 

Teunissen

PN I

VKC

Iedereen Heel erg bedankt voor jullie deelname, sponsoring maar vooral jullie gezelligheid

Tot volgend jaar!!

Disclaimer

Deze website is zuiver informatief en kan niet gebruikt worden het enige leermiddel of enige bron om de kano(slalom)sport te leren kennen of te beoefenen. Kanoslalom kan fysiek belastend zijn. Trainingsadviezen zijn slechts een aanwijzing, raadpleeg deskundige trainers of medici in geval van twijfel aan je persoonlijke fysieke mogelijkheden.Contact en redactie

Kanoslalom Nederland
Maarten Holdrinet
Mail naar  
Telefoon 06-30283208

KVK nr. 57035695
BTW nr. NL142198225B02
Algemene Voorwaarden
Aangesloten bij:

NLcoach-logo

SBB

Sport Institute Europe